Desan Shipyard
+90 (216) 395 20 25

ISG Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Gemi İnşa ve Gemi Tamir konularında Tuzla Tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren DESAN’da, kendi personelimiz, stajyerler ve kontrolümüz altında çalışan alt yüklenici çalışanları, tedarikçiler, servis hizmeti sağlayanlar, gemi personeli, enspektör, teknisyenler ile ziyaretçiler için sağlıklı ve güvenli bir işyeri ve çalışma ortamı sağlamak üzere,

İşle ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için, DESAN kurumsal yapısının bağlamı ve kapsamı ile İSG riskleri ve fırsatlarını da dikkate alarak, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını belirlenmesi ve sağlanmasını,

Kazaların önlenmesini, İSG hedeflerini belirleyerek hedeflere ulaşmak üzere gerekli faaliyetlerin uygulanmasını, İSG yönetimi ve İSG performansının periyodik olarak gözden geçirilerek sürekli iyileştirmenin sağlanması ve iyileştirmenin sürdürülmesini,

Yürürlükteki yasalar, İSG mevzuatı ve diğer düzenleyici gereklilikler ile ilgili tarafların şartları dahil olmak üzere tüm uygunluk yükümlülüklerine uyulmasını,

Çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin İSG yönetim sisteminin gelişimi için faaliyetleri belirlemek, sistemin performansını değerlendirmek, İSG yönetim sistemini planlamak ve geliştirmek üzere, danışma ve katılımının sağlanmasını

Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerini azaltmasını,

Bu politika ışığında çalışanların, ilgili tarafların ve çevrenin tersane faaliyetlerinden kaynaklı oluşacak sağlık emniyet etkilerini en aza indirmek için gereken kaynağı sağlamayı, DESAN YÖNETİMİ olarak taahhüt ederiz.