Desan Shipyard
+90 (216) 395 20 25

Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

Gemi İnşa ve Tamir konularında Tuzla’da faaliyet gösteren Tersanemizde üstün kalitede üretimin yanı sıra çevreyi korumayı da işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz.

Bu çerçevede;

  • Bugüne kadar çalışmalarımızda her zaman çevre ve insan sağlığına duyarlı ve çevreyi koruyucu olduğumuz gibi, bundan sonra da ürün ve hizmetlerimizde çevreci özelliğimizi sürdürmek,

  • Ürün ve hizmetlerimizin sunumunda, Ürün yaşam döngüsünü dikkate alarak, çevre dostu ve enerji verimli ürünlerin ekipmanların kullanımını önceliklemek, 

  • Çevreyle ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler ve ilgili mahalli çevre kurulu kararlarına uymanın yanı sıra sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamak,

  • Çevre amaç ve hedeflerini belirlemek, ISO 14001 standartlarına uygun olarak, çevre yönetim sistemini oluşturmak ve çevre performansını sürekli iyileştirmek, karbon salınımını azaltmak,

  • Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek, geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili mevzuatlara uygun olarak atıkları bertaraf etmek,

  • Resmi makamlar, ilgili kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde çevre standartlarımızı yükseltmeye çalışmak,

  • Şirket genelinde çevre bilincinin oluşturulması için eğitimler planlamak ve çevre bilincinin sürekliliğini sağlamak temel ilkemizdir.

Çevreyi korumak ve geliştirmek DESAN DENİZ İNŞAAT A.Ş olarak tüm çalışanlarımızın görevidir.